งบประมาณ / การเงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

001

หมายเหตุ:

  • วิทยาลัยลงทุนส่วนใหญ่ในส่วนสินทรัพย์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
  • ในปีการศึกษา 2555 และ 2557 วิทยาลัยลงทุนในระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาลัยได้ลงทุนในระบบสื่อการสอนมัลติมีเดียแบบเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2557 - 2558
  • ในปีการศึกษา 2557 - 2558 วิทยาลัยได้ลงทุนในเรื่องระบบ E-learning 
  • สำหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงลึกให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events