pp phornwichit

ปีการศึกษา 2556 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ แทนนายสุรพงษ์ วรศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ เพื่อให้เป็น ไปตามแนวทางของ อาจารย์ สว่าง วรศิลป์

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events