ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ

sat all2

 

sat all

 

ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศแยกตามปัจจัยพิจารณา

sat 1

sat 1

sat 1

sat 1

sat 1

sat 1

sat 1

sat 1

sat 1

 

 

ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศแยกตามหัวข้อพิจารณา

icon download

 

หมายเหตุ 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกวิจัย โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ข้อมูลวิจัยเมื่อ 30 เมษายน 2556
  • ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Sriworakarn E-Survey

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events