โครงสร้างหลักสูตร

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
  icon download
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  icon download

 


กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events