โครงสร้างหลักสูตร

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
  icon download
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  icon download
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  icon download

 

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events