วันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

01
คณะครู และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีพิธีเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดิน องค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560
Rate this blog entry:
1341 Hits
0 Comments

ประชุม "การแก้ไขและพัฒนาวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษาขนาดเล็ก"

6780_20170528-091613_1
​คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำโดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก เรื่อง "การแก้ปัญหาและพัฒนาวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษาขนาดเล็ก" พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
Rate this blog entry:
1164 Hits
0 Comments

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

03
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1264 Hits
0 Comments

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่รั้วศรีวรการ ปีการศึกษา 2560"

12
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่รั้วศรีวรการ ปีการศึกษา 2560" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติตนในการที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนในรั้วศรีวรการ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อเรื่องความกตัญญู จากพระอาจารย์วัดปิตุลาธิราชและวัดโสธรว...
Continue reading
Rate this blog entry:
2796 Hits
0 Comments

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษา

DSC01955
​ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษา วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Rate this blog entry:
1543 Hits
0 Comments

งานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

40
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1590 Hits
0 Comments

จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐

จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
3601 Hits
0 Comments

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ เข้าอบรมฝึกเตรียมผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับ อนุปริญญา(ปวส.)

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ เข้าอบรมฝึกเตรียมผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับ  อนุปริญญา(ปวส.)
​นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ เข้าอบรมฝึกเตรียมผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับ  อนุปริญญา(ปวส.) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
Rate this blog entry:
3579 Hits
0 Comments

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
Rate this blog entry:
3146 Hits
0 Comments

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และโบสถ์คริสต์นักบุญเทเรซ่า สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2452 Hits
0 Comments

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวให้โอวาทการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตช์ภิมุก อภินันทร์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภาวัฒน์ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง " การศึกษาในรูปแบบทวิภาคี " ณ ห้องพรทิพย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรกา...
Continue reading
Rate this blog entry:
1924 Hits
0 Comments

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโชคอนันต์...
Continue reading
Rate this blog entry:
2311 Hits
0 Comments

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2559
​ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 ณ รีสอร์ทบ้านสวนหาดสวย จังหวัดระยอง ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2160 Hits
0 Comments

คณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระพุทธโสธร พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์)

คณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระพุทธโสธร พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์)
​ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต มอบหมายให้คณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์  หอพระพุทธโสธร พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1601 Hits
0 Comments

งานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์

งานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์
คุณป้าประไพ  วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ ร้านอาหารครัวแม่ส้มเกลี้ยง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1813 Hits
0 Comments

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Rate this blog entry:
1315 Hits
0 Comments

จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.วันดี ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวรการแปลงยาว

จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.วันดี ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวรการแปลงยาว
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษา ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้ จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.วันดี ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวรการแปลงยาว ณ ร้านอาหารแม่ประเทือง อ.แปลงยาว
Rate this blog entry:
3079 Hits
0 Comments

คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์"

คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์"
คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
Rate this blog entry:
2629 Hits
0 Comments

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 
Rate this blog entry:
2520 Hits
0 Comments

การเรียนการสอนแบบ Edutainment โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

การเรียนการสอนแบบ Edutainment โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง
​การเรียนการสอนแบบ Edutainment โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยการใช้เกมจำลองการทำธุรกิจ (Business Strategy Game) เป็นเกมจำลองการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลกเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ผู้เรียนสร้างแบบจำลองธุรกิจเพื่อบริหารบริษัทผลิตรองเท้ากีฬา จำหน่ายไปยังทั่วโลก เสมือนเป็น CEO บริหารจัดการตั้งแต่ตั้งนโยบายการผลิต ไปจนถึงการใช้กลยุ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1489 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events