พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 200 คน และผู้ยากไร้ จำนวน 5 ชุมชน จำนวน 100 ครอบครัว ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่...
Continue reading
Rate this blog entry:
1707 Hits
0 Comments

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและแข่งขันวิชาธุรกิจค้าปลีก(การตำส้มตำไทย)

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและแข่งขันวิชาธุรกิจค้าปลีก(การตำส้มตำไทย)
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดให้มีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การใช้ภาษาไทย และให้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย  และจัดแข่งขันวิชาธุรกิจค้าปลีก(การตำส้มตำไทย) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
Rate this blog entry:
2265 Hits
0 Comments

ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2017

ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2017
ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2017 ของสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 โรงพยาบาล นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1446 Hits
0 Comments

ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 3) ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 3) ประจำปีการศึกษา 2559
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 3) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักศึกษา จากวิทยากรของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้และแนะนำอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
Rate this blog entry:
1506 Hits
0 Comments

Merry Christmas And Happy New Year 2017

Merry Christmas And Happy New Year 2017
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ จัดงาน Thank you Party เพื่อขอบคุณหน่วยงานราชการผู้มีเกียรติที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ตลอดจนคณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และได้มอบของรางวัล จำนวน 30 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดเซนต์แอนโทนี เนื่อง...
Continue reading
Rate this blog entry:
1825 Hits
0 Comments

ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก

ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก
คุณกฤษณ์  ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และคณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ  ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ณ ห้องพรทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
Rate this blog entry:
1198 Hits
0 Comments

ร่วมพิธีเปิด "อุทยานธรรมพระอริยศรีเมตไตรยโพธิสัตว์"

ร่วมพิธีเปิด "อุทยานธรรมพระอริยศรีเมตไตรยโพธิสัตว์"
              ผู้อำนวยการ พรวิจิตร  วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีเปิด "อุทยานธรรมพระอริยศรีเมตไตรยโพธิสัตว์" โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเปิดงาน และรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนของสถาบันฯ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1859 Hits
0 Comments

พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัด "พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ" จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ ครบรอบ 4 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธาน ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้าอาคารสว่างอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1846 Hits
0 Comments

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการและ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการและ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการและ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางวิชาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
Rate this blog entry:
2851 Hits
0 Comments

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร ขอพรแด่พระแม่มารดานิจจานุเคราะห์
Rate this blog entry:
1969 Hits
0 Comments

พิธีรับพระกุมาร

พิธีรับพระกุมาร
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาติสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับพระกุมาร โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ คุณพ่อเจ้าวัดเซนต์แอนโทนีเป็นประธานในการนำพระกุมารมาอวยพรให้กับ ครอบครัววรศิลป์ และคณะครูในสถาบันฯ เพื่อเตรียมสมโภชพระคริส...
Continue reading
Rate this blog entry:
2021 Hits
0 Comments

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การถวายความอ...
Continue reading
Rate this blog entry:
2073 Hits
0 Comments

กิจกรรมทำบุญวันพระ

กิจกรรมทำบุญวันพระ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม ทำบุญวันพระ ​เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของพุทธสาสนา และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ วัดแหลมใต้
Rate this blog entry:
1591 Hits
0 Comments

กิจกรรมการประกวดเพลงลูกทุ่ง บทเพลงเพื่อพ่อ

กิจกรรมการประกวดเพลงลูกทุ่ง บทเพลงเพื่อพ่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมการประกวดเพลงลูกทุ่ง บทเพลงเพื่อพ่อ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้กล้าแสดงออกที่เหมาะสม  ประจำปีการศึกษา 2559
Rate this blog entry:
1956 Hits
0 Comments

พิธีบูชามิสซารำลึก ถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์ มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์ จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ และครูผู้ล่วงลับ

พิธีบูชามิสซารำลึก ถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์  มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์ จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ และครูผู้ล่วงลับ
คุณป้าประไพ  วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ครอบครัววรศิลป์ ท่านผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ  ร่วม พิธีบูชามิสซารำลึก ถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์(ครบรอบ 25 ปี) มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์(ครบรอบ 36 ปี) จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์(ครบรอบ 4 ปี) และครูผู้ล่วงลับ  โดยได้รับเกีย...
Continue reading
Rate this blog entry:
2981 Hits
0 Comments

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ด้วยการร่วมกัน ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี(ทำความดีด้วยวาจา) ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์...
Continue reading
Rate this blog entry:
1577 Hits
0 Comments

กิจกรรมประกวด VR-STAR

กิจกรรมประกวด VR-STAR
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม ประกวด VR-STAR เพื่อพัฒนานักศึกษาให้กล้าแสดงออกที่เหมาะสม และรู้จักการพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสังคม ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2560 Hits
0 Comments

แข่งขันทักษะวิชาการภายใน สาขาวิชาบัญชี

แข่งขันทักษะวิชาการภายใน สาขาวิชาบัญชี
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภายใน สาขาวิชาบัญชี
Rate this blog entry:
2403 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกิจกรรม  "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" เพื่อให้นักศึกษา ได้ร่วมฏิญาณตน​ เพื่อทำความดี "ถวายพ่อ" โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี...
Continue reading
Rate this blog entry:
6588 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน(ทำดีเพื่อพ่อ)

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน(ทำดีเพื่อพ่อ)
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน(ทำดีเพื่อพ่อ) โดยจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณวัด ชุมชนและบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Rate this blog entry:
4115 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events