ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์-มาเลเซีย

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์-มาเลเซีย โดยศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณี เพื่อนำกลับมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกิจกรรมของสถาบันฯ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1292 Hits
0 Comments

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๑

1
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  
Rate this blog entry:
1431 Hits
0 Comments

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

09
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  
Rate this blog entry:
1178 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

01
ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่างวันทีึ่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 
Rate this blog entry:
1446 Hits
0 Comments

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องป...
Continue reading
Rate this blog entry:
1372 Hits
0 Comments

ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวรการ
Rate this blog entry:
1865 Hits
0 Comments

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

26
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ รีสอร์ทบ้านสวนหาดสวย จังหวัดระยอง  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1204 Hits
0 Comments

โครงการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว

0_25610310-090729_1
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดโครงการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเรียนรู้จริง และแสดงออกซึ่งศักยภาพของตนแก่ชุมชน และท้องถิ่น  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1799 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
Rate this blog entry:
1166 Hits
0 Comments

จัดอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced)ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์

0_25610309-084359_1
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเท...
Continue reading
Rate this blog entry:
1807 Hits
0 Comments

งานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

01
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ ร้านอาหารเอกเขนก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  
Rate this blog entry:
1122 Hits
0 Comments

มอบรถบัสเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

001
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ มอบรถบัสเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน
Rate this blog entry:
1592 Hits
0 Comments

จัดอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี

01
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทเอ็กซ์เพลสซอฟแวร์กรุ๊ป จำกัด ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศร...
Continue reading
Rate this blog entry:
2337 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์และผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับ EEC

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์และผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับ EEC  ณ บ้านอยู่เป็นสุข(ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1289 Hits
0 Comments

เข้าร่วมงานและรับทุนการศึกษาจัดโดยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้คัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมงานและรับทุนการศึกษา จัดโดยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน 
Rate this blog entry:
1445 Hits
0 Comments

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 27 คน เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 13 คน และ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1173 Hits
0 Comments

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

01
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
Rate this blog entry:
1364 Hits
0 Comments

ร่วมงานตรุษจีน ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานตรุษจีน ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 โดยมีท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี 
Rate this blog entry:
1341 Hits
0 Comments

กิจกรรมทางวิชาการ จำหน่ายสินค้า ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี

01
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมทางวิชาการ จำหน่ายสินค้า ในรายวิชาต้นทุน 2 และวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียน และฝึกประสบการณ์จริงจากการทำงานร่วมกันในภาคปฏิบัติ
Rate this blog entry:
1120 Hits
0 Comments

"100 ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย"

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผ้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา " 100 ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูของสถาบันฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเก...
Continue reading
Rate this blog entry:
1616 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events