ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับบริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเรียน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  ร่วมกับบริษัท  ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด Enter your text here ...
Rate this blog entry:
1517 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูเข้าร่วมอบรม "อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์"

03
ผู้แทนครูเข้าร่วมอบรม "อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์" โดยรองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์  ประกอบผลและคณะเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องนพเก้า โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า 
Rate this blog entry:
1725 Hits
0 Comments

พิธีบูชามิสซารำลึก ถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์ มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์ จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ และครูผู้ล่วงลับ

02
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ครอบครัววรศิลป์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมพิธีบูชามิสซารำลึกถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์(ครบรอบ 26 ปี) มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์(ครบรอบ 37 ปี) จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์(ครบรอบ 5 ปี) และครูผู้ล่วงลับ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงมัทธิว อารีวรศิลป์...
Continue reading
Rate this blog entry:
2467 Hits
0 Comments

พิธีนพวารระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำพิธีนพวาร เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านอาจารย์ ยอแซฟสว่าง วรศิลป์ อดีตผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีวรการ และเทคโนโลยีศรีวรการ ซึ่งนอกจากการทำพิธีนพวาร ยังได้มีการกล่างประวัติคุณงามความดีที่ ท่านอาจารย์ ยอแซฟสว่าง วรศิลป์ ได้ทำมาในอดีต และมีการยืนสงบนิ่ง เพื่อเ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1176 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Rate this blog entry:
2041 Hits
0 Comments

นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.2 เข้าศึกษา "นวัตกรรมการผลิตของบริษัท ซีพีแรม จำกัด"

01
​นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.2 เข้าศึกษา "นวัตกรรมการผลิตของบริษัท ซีพีแรม จำกัด"  ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Rate this blog entry:
3697 Hits
0 Comments

คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560

01
คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
Rate this blog entry:
1414 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ "บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน"

01
โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ "บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน" โดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวกและสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จด้วยดี ณ ห้องประชุมพรทิพย์โรงเรียนศรีวรการ &n...
Continue reading
Rate this blog entry:
2020 Hits
0 Comments

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 "หลักสูตร E-Commerce" ระหว่างวันที่ 16-20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 "หลักสูตร E-Commerce" ระหว่างวันที่ 16-20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิ...
Continue reading
Rate this blog entry:
2072 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ Stem & Researchผ่านกระบวนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learing) ของครูอาชีวศึกษา

0_25601012-065503_1
ผู้แทนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ Stem & Research ผ่านกระบวนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learing) ของครูอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
Rate this blog entry:
1412 Hits
0 Comments

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 999 ดอก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
Rate this blog entry:
1555 Hits
0 Comments

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

02
โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว ระหว่างวันที่ ...
Continue reading
Rate this blog entry:
4155 Hits
0 Comments

ร่วมงานทิ้งกระจาดแจกข้าวสาร ประจำปี 2560

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานทิ้งกระจาดแจกข้าวสาร ประจำปี 2560 โดยนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี กราบไหว้สักการบูชา เทพยดาฟ้า , องค์เจ้าพ่อหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลหลักเมือง เพื่อขอพรสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1267 Hits
0 Comments

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

01
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนจบภาคฝึกประสบการณ์ ณ ซี.พี.ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
Rate this blog entry:
1510 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2560

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
Rate this blog entry:
1551 Hits
0 Comments

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2017 ประจำปีการศึกษา 2560

1_25600901-152028_1
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2017  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสุบินพิมพยะจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีณรงค์ พฤษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันชักเย่อ รวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญคือ การประกวดกอ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1954 Hits
0 Comments

คณะครูและนักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

01
คณะครูและนักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 ​
Rate this blog entry:
1591 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูและนักศึกษาเข้าร่วมงานแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564)

05
ผู้แทนครูและนักศึกษาเข้าร่วมงาน แผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1370 Hits
0 Comments

กิจกรรม "Academic Day 2017 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2560

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม "Academic Day 2017 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโลกเทคโนโลยี เปิดโลก SMEs โลก Save the world ขุมทรัพย์ทางปัญญา และโลก Streaming  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1732 Hits
0 Comments

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐

18
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนว...
Continue reading
Rate this blog entry:
1816 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events