นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี เพื่อน้อมสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

04
นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี เพื่อน้อมสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกในปี 2440 บิดาแห่งกฎหมายไทย โดยกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็น "วันรพี" ณ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
Rate this blog entry:
2701 Hits
0 Comments

คณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณี เพื่อนำกลับมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกิจกรรมของสถาบันฯ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1173 Hits
0 Comments

ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

01
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จำนวน 3 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1396 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

08
ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1286 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0_25600728-102719_1
ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1988 Hits
0 Comments

เข้าร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนันสนุบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

01
   เข้าร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนันสนุบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ เป็นประธานในพิธี
Rate this blog entry:
1094 Hits
0 Comments

ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 
Rate this blog entry:
2615 Hits
0 Comments

เข้าร่วมการประชุมกรรมการและสมาชิก V-TECH & SONY MODEL ครั้งที่ 2/2560

04
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมกรรมการและสมาชิก V-TECH & SONY MODEL ครั้งที่ 2/2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 
Rate this blog entry:
1368 Hits
0 Comments

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

-1_170707_005_20170707-164754_1
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
1211 Hits
0 Comments

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสนอง สงวนทรัพย์

07
คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสนอง สงวนทรัพย์ ณ วัดจุกเฌอและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี 
Rate this blog entry:
1196 Hits
0 Comments

กิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

05
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)
Rate this blog entry:
1240 Hits
0 Comments

นักศึกษาร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

0_20170703-091929_1
นักศึกษาร่วม หล่อเทียน พรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
Rate this blog entry:
1476 Hits
0 Comments

กิจกรรมเดินรณรงค์ " ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด " ประจำปี 2560

01
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ " ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด " ประจำปี 2560  ที่บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1476 Hits
0 Comments

วันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้รับเกียรติจากผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรำลึกถึง"สุนทรภู่"ครูกวีศรีสยาม โดยวางพวงมาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
Rate this blog entry:
1699 Hits
0 Comments

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก"

01
นักศึกษาจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" โดยมีท่านผู้ว่าราชจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1174 Hits
0 Comments

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้ามาเก็บแบบสอบถามกลุ่มเสี่ยงด้านเอดส์

01
 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้ามาเก็บแบบสอบถามกลุ่มเสี่ยงด้านเอดส์ ระดับชั้นปวช.2 ประจำปี2560
Rate this blog entry:
1473 Hits
0 Comments

นักศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส.2 อบรมเพิ่มความรู้ "หลักการบริหารงาน"

01
นักศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส.2  อบรมเพิ่มความรู้ "หลักการบริหารงาน" ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ​
Rate this blog entry:
1216 Hits
0 Comments

ร่วมงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา"

01
ผู้แทนครูและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา" ประจำปี 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1901 Hits
0 Comments

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ อาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติรับพานดอกไม้ธูปเทียน และมอบทุนการศึกษา   ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
2045 Hits
0 Comments

การประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก และปาฐกถาพิเศษ

02
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำโดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก และปาฐกถาพิเศษ "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 
Rate this blog entry:
1444 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events