การประชุมสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

การประชุมสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัดการประชุมสุถาบันฯประจำ เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านงานวิชาการ หรืองานกิจกรรม ร่วมไปถึงการเตรียมการสำหรับกิจกร...
Continue reading
Rate this blog entry:
1512 Hits
0 Comments

ตารางสอบปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   Download ด้านล่าง pdf File Name: 1-59.pdf File Size: 234 kb Download File
Rate this blog entry:
1630 Hits
0 Comments

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการให้ความรู้นักเรียน-นักศึกษา

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการให้ความรู้นักเรียน-นักศึกษา
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการการให้ความรู้ นักเรียน-นักศึกษา เรื่องผล กระทบและมาตราการทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จัดโดยสำนักงานาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
2037 Hits
0 Comments

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
​สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสุบินพิมพยะจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีณรงค์ พฤษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันชักเย่อ รวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญคือ การประกวดกองเชียร์ของสถาบันฯ และได้รับเกี...
Continue reading
Rate this blog entry:
2047 Hits
0 Comments

ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร

ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร
​รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร ขอพรแด่พระแม่มารดานิจจานุเคราะห์
Rate this blog entry:
2219 Hits
0 Comments

​เชิญร่วมงานกีฬาภายใน สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

​เชิญร่วมงานกีฬาภายใน สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ
​เชิญร่วมงานกีฬาภายใน สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาสุบินพิมพยะจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
Rate this blog entry:
7280 Hits
0 Comments

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าอบรมเทคนิคการคัดกรองนักเรียน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าอบรมเทคนิคการคัดกรองนักเรียน
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าอบรมเทคนิคการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จ.ชลบุรี
Rate this blog entry:
2058 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events