พิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2561

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูกตเวทิตา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงสำนึกที่ดีงาม และความเคารพกตเวทีแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และจัดกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างครูและนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์...
Continue reading
Rate this blog entry:
1164 Hits
0 Comments

โครงการ "คนรุ่นใหม่ มีวุฒิ มีงาน มีเงิน"

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดโครงการ "คนรุ่นใหม่ มีวุฒิ มีงาน มีเงิน" โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วาสนา สงวนทรัพท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุทธนา ยุทธ์ธนประภา ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก ในสำนักความร่วมมือ บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย FC ผู้จัดการร้าน และผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยากรให้กับนักศึกษา...
Continue reading
Rate this blog entry:
1163 Hits
0 Comments

ร่วมประชุมความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายพชร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม "คุณธรรม" เทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Rate this blog entry:
1293 Hits
0 Comments

ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

01
คณะผู้บริหาร และคณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)  
Rate this blog entry:
1128 Hits
0 Comments

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562

04
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน กิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร ขนม และจัดเกมต่างฯให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในการนี้ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1217 Hits
0 Comments

กิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการนำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยมีการนำเครื่องอุปโภค บริโภค การเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดเกมสอยดาว ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนาน  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที...
Continue reading
Rate this blog entry:
1662 Hits
0 Comments

พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปีและกิจกรรม Merry christmas and Happy new year

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปีและจัดกิจกรรม Merry christmas and Happy new year โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมอวยพร คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ ปรึกษา ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบัน ฯ และคณะผู้บริหาร กิจกรรมมีการทานเลี้ยงร่วมกัน  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่
Rate this blog entry:
949 Hits
0 Comments

กิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

11
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส 20 โรงเรียน จำนวน 200 คน และผู้ยากไร้ จำนวน 150 ครอบครัว และกิจกรรมมีการออกสลากคริสต์มาส ซึ่งมีของรางวัลมากมา...
Continue reading
Rate this blog entry:
978 Hits
0 Comments

ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2019

01
ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2019 ของสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 9 โรงพยาบาล นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  
Rate this blog entry:
1319 Hits
0 Comments

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ จัดงาน Thank you Party

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และ ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ จัดงาน Thank you Party เพื่อขอบคุณหน่วยงานราชการ ผู้มีเกียรติที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ตลอดจนคณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และได้มอบของรางวัล จำนวน 30 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดเซนต์แอนโทนี เนื่อ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1101 Hits
0 Comments

"พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ" จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ ครบรอบ 6 ปี

02
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัด "พิธีระลึกถึงอดีตผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ" จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์ ครบรอบ 6 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธาน ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้าอาคารสว่างอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ&...
Continue reading
Rate this blog entry:
1339 Hits
0 Comments

ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

01
ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
995 Hits
0 Comments

คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาติสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับพระกุมาร

1
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับพระกุมาร โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์เป็นประธานในการนำพระกุมารมาอวยพรให้กับ ครอบครัววรศิลป์ และคณะครูในสถาบันฯ เพื่อเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพที่จะมาถึง ร่วมถึงต้อนรับค...
Continue reading
Rate this blog entry:
1156 Hits
0 Comments

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

01
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
Rate this blog entry:
1491 Hits
0 Comments

กิจกรรม "Sriworakarn On Stage 2018 ภายใต้แนวคิด SWK 4.0 ตามรอยพ่อ 2018"

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "Sriworakarn On Stage 2018 ภายใต้แนวคิด SWK 4.0 ตามรอยพ่อ 2018" โดยได้รับเกียรติจาก รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงต่างๆของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการมอบ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1040 Hits
0 Comments

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มารับรายงานตัวนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

01
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มารับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปวส.2/3 สาขาธุรกิจค้าปลีก เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Rate this blog entry:
1679 Hits
0 Comments

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมริมบึง 3 สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี 
Rate this blog entry:
1003 Hits
0 Comments

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมพิธีบูชามิสซา

04
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ครอบครัววรศิลป์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ร่วมพิธีบูชามิสซารำลึกถึง ยอแซฟสว่าง วรศิลป์(ครบรอบ 27 ปี) มารีอาพรทิพย์ วรศิลป์(ครบรอบ 38 ปี) จอห์นสุรพงษ์ วรศิลป์(ครบรอบ 6 ปี) และครูผู้ล่วงลับ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสราวุธ  ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1345 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และครอบครัว

01
​นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และครอบครัว จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1059 Hits
0 Comments

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระดับ ปวช.3 "เส้นทางสู่สายอาชีพ ตามโครงการ 3 ม."

0_25611126-012205_1
คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระดับ ปวช.3 "เส้นทางสู่สายอาชีพ ตามโครงการ 3 ม." โดยร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1389 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events