เข้าร่วมประชุม "มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน"

45655358_2369179446445037_6293718923778981888_o
 คุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ และ ม.พชร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุม "มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน"วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Rate this blog entry:
915 Hits
0 Comments

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ และ ผู้อำนวยการวาสนา สงวนทรัพย์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ และ ผู้อำนวยการวาสนา สงวนทรัพย์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟคลับ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1214 Hits
0 Comments

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

01
สช. สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ EEC สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม กล่าว...
Continue reading
Rate this blog entry:
1263 Hits
0 Comments

คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561

01
คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
Rate this blog entry:
1082 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูเข้าร่วมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ"

01
ผู้แทนครูเข้าร่วมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ" ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์
Rate this blog entry:
1174 Hits
0 Comments

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออก)ของกระทรวงศึกษาธิการ

01
ผู้แทน ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออก)ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน ฯ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1035 Hits
0 Comments

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "ศรีวรการ 4.0"

0_25611012-023013_1
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "ศรีวรการ 4.0" และเปิดโลกทรรศน์ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทับบก (ภาคกลาง) และ 1,000Sook เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค. 2561ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ข...
Continue reading
Rate this blog entry:
1028 Hits
0 Comments

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการภาคพิเศษ เข้ารับการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการภาคพิเศษ เข้ารับการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วาสนา  สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ  และ อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
Rate this blog entry:
1780 Hits
0 Comments

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการอบรมก่อนลงฝึกประสบการณ์จริงร้าน 7-11

01
 ผู้แทนครูนำนักศึกษาระดับปวส.1/3 สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการอบรมก่อนลงฝึกประสบการณ์จริงร้าน 7-11 ในวันที่ 10 ต.ค. 61เป็นต้นไป ณ สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
Rate this blog entry:
2427 Hits
0 Comments

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561

02
โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1544 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูนำนศ.ระดับปวส.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก ยื่นเอกสารการขอฝึกลงร้าน 7-11 รับเสื้อ รับบัตรประจำตัว พร้อมกับอบรมการเตรียมพร้อมก่อนลงร้าน

01
ผู้แทนครูนำนศ.ระดับปวส.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก ยื่นเอกสารการขอฝึกลงร้าน 7-11 รับเสื้อ รับบัตรประจำตัว พร้อมกับอบรมการเตรียมพร้อมก่อนลงร้าน จาก HR สำนักความร่วมมือฯ ผู้จัดการอาวุสโสดูแลเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานย่อย บ.CP ALL 7-11 แยกตะวันออกคอมเพล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1369 Hits
0 Comments

ม.วาสนา สงวนทรัพย์ ม.ชลลดา คำศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

02
ม.วาสนา สงวนทรัพย์ ม.ชลลดา คำศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา" ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี
Rate this blog entry:
2220 Hits
0 Comments

ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 17 กันยายน  2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช
Rate this blog entry:
886 Hits
0 Comments

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561

10
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีการ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยมี ผอ.พรวิจิตร  วรศิลป์ ผอ.สถาบันฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูที่รับผิดชอบมาตรฐานให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการตรวจฯ สัมภาษณ์ ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับทอง (ดีมาก) 
Rate this blog entry:
1086 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูร่วมงานประกวดโครงงานคุณธรรมของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

01
ผู้แทนครูร่วมงานประกวดโครงงานคุณธรรมของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
Rate this blog entry:
1324 Hits
0 Comments

ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561

10
ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ"อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและบุคคลในครอบครัว" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1411 Hits
0 Comments

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน "การปฏิรูปการอาชีวศึกษา"

03
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน "การปฏิรูปการอาชีวศึกษา" ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Rate this blog entry:
1275 Hits
0 Comments

ร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2561

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้สักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ทีกง) และองค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลหลักเมือง โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางเนตรชนก คำดีนา...
Continue reading
Rate this blog entry:
927 Hits
0 Comments

ผู้แทนครู นำนศ.ระดับปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ "คุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขาย 2"

02
ผู้แทนครู นำนศ.ระดับปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ "คุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขาย 2" สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติการจำลองสถานการณ์จริง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ งามวงศ์วาน นนทบุรี 
Rate this blog entry:
1503 Hits
0 Comments

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2018

09
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีวรการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันชักเย่อ รวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญคือ การประกวดกองเชียร์ของสถาบันฯ สุดท้าย...
Continue reading
Rate this blog entry:
1347 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events