ร่วมงานเปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

0_25610824-085638_1
​ผู้แทนครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมงานเปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
1541 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ม.พชร วรศิลป์ เข้าร่วมโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
Rate this blog entry:
1350 Hits
0 Comments

ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2)

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และพัฒนาทักษะการคิด ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
Rate this blog entry:
1131 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปสกช. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมฯ

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปสกช. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดและนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี
Rate this blog entry:
1364 Hits
0 Comments

กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดกิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอด...
Continue reading
Rate this blog entry:
1376 Hits
0 Comments

กิจกรรม "Academic Day 2018 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2561

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม "Academic Day 2018 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ และให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จังหวัดฉะเ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1478 Hits
0 Comments

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตฯ มาเป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รู...
Continue reading
Rate this blog entry:
1085 Hits
0 Comments

นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี

02
นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี เพื่อน้อมสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกในปี 2440 บิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็น "วันรพี" ณ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
Rate this blog entry:
1102 Hits
0 Comments

นักศึกษามัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาร่วมโครงการ "อิ่มบุญ สุขใจ ไปแปดริ้วกัน"

01
ในระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค 2561 กลุ่มนักศึกษามัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้เข้าร่วมโครงการ "อิ่มบุญ สุขใจ ไปแปดริ้วกัน" ซึ่งเป็นโครงการของ ททท.ฉะเชิงเทรา และนักศึกษาได้รับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์หลักนำเที่ยวในโครงการดังกล่าว 
Rate this blog entry:
1271 Hits
0 Comments

ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

01
ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
Rate this blog entry:
1260 Hits
0 Comments

จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป...
Continue reading
Rate this blog entry:
1265 Hits
0 Comments

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่  
Rate this blog entry:
1381 Hits
0 Comments

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่10

02
ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่10 ณ อารีน่า1 วิทยาลัยอี.เทค โดย ดร. อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุร...
Continue reading
Rate this blog entry:
998 Hits
0 Comments

ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

01
นักศึกษาร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ  ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
925 Hits
0 Comments

จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ณ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย

02
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ณ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย อ.เมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และเป็นการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเรียนรู้จริง และแสดงออกซึ่งศั...
Continue reading
Rate this blog entry:
1787 Hits
0 Comments

ผู้แทนครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

1
ผู้แทนครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
Rate this blog entry:
1034 Hits
0 Comments

เข้าร่วมประชุมประเด็นเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติการ(สภากาแฟ)

02
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯและผู้อำนวยการวาสนา  สงวนทรัพย์ เข้าร่วมประชุมประเด็นเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติการ(สภากาแฟ) ณ ห้องประชุมสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
Rate this blog entry:
1340 Hits
0 Comments

ศึกษานอกห้องเรียนในหัวข้อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

05
​นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมศึกษานอกห้องเรียนในหัวข้อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  
Rate this blog entry:
1670 Hits
0 Comments

จัดโครงการนันทนาการพักกลางวัน กิจกรรมการประกวดลูกทุ่ง

02
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดโครงการนันทนาการพักกลางวัน กิจกรรมการประกวดลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้กับนักศึกษาอีกด้วย
Rate this blog entry:
969 Hits
0 Comments

ร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกระบวนการในการนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สู่สถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC

01
ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกระบวนการในการนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สู่สถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC ณ.ห้องประชุม บ้านนายถึก โฮมสเตย์ จ.ฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
994 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events