จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562

01
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2562 ณ Fountain Tree Resort จังหวัดนครราชสีมา
Rate this blog entry:
0 Hits
0 Comments

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูเอกชน

02
  ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปส.กช. จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ประธาน ปส.กช. จังหวัดชลบุรี และ ประธาน ปส.กช. จังหวัดระยอง เป็นประธาน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูเอกชน (ภาค8) เรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 หลักสูตร " Online และ Coding with Unplug "ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จังหวั...
Continue reading
Rate this blog entry:
1965 Hits
0 Comments

ร่วมชมนิทรรศการ

1571113885210
​ คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้เข้าร่วมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนใหม่ และประชุมวิชาการนานาชาติ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019 (Worlddidac Asia 2019) ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
Rate this blog entry:
1418 Hits
0 Comments

เข้าค่ายลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์

00_25621004-034059_1
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 25...
Continue reading
Rate this blog entry:
1572 Hits
0 Comments

อบรม NIDA

4
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดอบรม "โครงการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาศัยกภาพ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน สู่การเป็น Thailand 4.0" ภายใต้ โครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ แนวคิด Thailand 4.0 กับวางแผนเส้นทางอาชีพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"
Rate this blog entry:
0 Hits
0 Comments

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562

14
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
Rate this blog entry:
1321 Hits
0 Comments

เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562

__0002
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้สักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ทีกง) และองค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลหลักเมือง โดยมีนายระพีผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพ...
Continue reading
Rate this blog entry:
795 Hits
0 Comments

พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

10__0001
​ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯและคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Rate this blog entry:
1327 Hits
0 Comments

ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

IMG_8146-1024x683
 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ /ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ MR.KEN KOGA ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1199 Hits
0 Comments

แห่เทียนเข้าพรรษา

5
  คุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้
Rate this blog entry:
1257 Hits
0 Comments

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

62-018
​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผอ.วาสนา สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ และ ผอ.ชลลดา คำศิร...
Continue reading
Rate this blog entry:
1321 Hits
0 Comments

อบรมในหัวข้อเรื่อง การประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

33
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อเรื่อง การประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Rate this blog entry:
1190 Hits
0 Comments

อบรมรวมพลังยกระดับ O-NET

6
​คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมรวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ณ.โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา โดยมีท่าน ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม
Rate this blog entry:
1147 Hits
0 Comments

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

-.-_01
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ
Rate this blog entry:
0 Hits
0 Comments

รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน

1
 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 โดยท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. ณ ห้องไพรินทร์ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
0 Hits
0 Comments

กิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

2
 คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rate this blog entry:
836 Hits
0 Comments

งานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

05
 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ
Rate this blog entry:
1284 Hits
0 Comments

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

08
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันฯ ณ วัดแหลมใต้
Rate this blog entry:
1439 Hits
0 Comments

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๒

03
 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม
Rate this blog entry:
1667 Hits
0 Comments

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

017
 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร
Rate this blog entry:
1206 Hits
0 Comments

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events