จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562

01
  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2562 ณ Fountain Tree Resort จังหวัดนครราชสีมา

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูเอกชน

02
  ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปส.กช. จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ประธาน ปส.กช. จังหวัดชลบุรี และ ประธาน ปส.กช. จังหวัดระยอง เป็นประธาน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูเอกชน (ภาค8) เรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 หลักสูตร " Online และ Coding with Unplug "ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จังหวั...
Continue reading

ร่วมชมนิทรรศการ

1571113885210
​ คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้เข้าร่วมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนใหม่ และประชุมวิชาการนานาชาติ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019 (Worlddidac Asia 2019) ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เข้าค่ายลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์

00_25621004-034059_1
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 25...
Continue reading

อบรม NIDA

4
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดอบรม "โครงการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาศัยกภาพ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน สู่การเป็น Thailand 4.0" ภายใต้ โครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ แนวคิด Thailand 4.0 กับวางแผนเส้นทางอาชีพสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562

14
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562

__0002
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้สักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ทีกง) และองค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลหลักเมือง โดยมีนายระพีผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพ...
Continue reading

พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

10__0001
​ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯและคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

IMG_8146-1024x683
 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ /ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ MR.KEN KOGA ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ...
Continue reading

แห่เทียนเข้าพรรษา

5
  คุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

62-018
​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เป็นประธานในพิธี ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผอ.วาสนา สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ และ ผอ.ชลลดา คำศิร...
Continue reading

อบรมในหัวข้อเรื่อง การประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

33
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อเรื่อง การประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

อบรมรวมพลังยกระดับ O-NET

6
​คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมรวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ณ.โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ฉะเชิงเทรา โดยมีท่าน ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

-.-_01
 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ

รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน

1
 ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 โดยท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. ณ ห้องไพรินทร์ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

2
 คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

งานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

05
 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

08
 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันฯ ณ วัดแหลมใต้

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๒

03
 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

017
 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events