ผู้แทนครู นำนศ.ระดับปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ "คุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขาย 2"

ผู้แทนครู นำนศ.ระดับปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ "คุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขาย 2"

ผู้แทนครู นำนศ.ระดับปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ "คุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขาย 2" สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติการจำลองสถานการณ์จริง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ งามวงศ์วาน นนทบุรี 

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events