นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการให้ความรู้นักเรียน-นักศึกษา

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการให้ความรู้นักเรียน-นักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการการให้ความรู้ นักเรียน-นักศึกษา เรื่องผล

กระทบและมาตราการทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จัดโดยสำนักงานาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events