คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร

รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร ขอพรแด่พระแม่มารดานิจจานุเคราะห์


Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events