ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร

ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร

​รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ประกอบพิธีนพวาร ขอพรแด่พระแม่มารดานิจจานุเคราะห์

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events