นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการอบรมก่อนลงฝึกประสบการณ์จริงร้าน 7-11

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการอบรมก่อนลงฝึกประสบการณ์จริงร้าน 7-11

 ผู้แทนครูนำนักศึกษาระดับปวส.1/3 สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการอบรมก่อนลงฝึกประสบการณ์จริงร้าน 7-11 ในวันที่ 10 ต.ค. 61เป็นต้นไป ณ สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Location (Map)

58 2-7 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events