ร่วมประชุมสัมนาประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และเครือข่ายการศึกษาเอกชน

01

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมสัมนาประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และเครือข่ายการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม 2561 ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์  เขตราชเทวี

Location (Map)

ห้างสรรพสินค้าพาต้าอินทรา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events