ร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกระบวนการในการนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สู่สถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC

01

ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกระบวนการในการนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สู่สถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC ณ.ห้องประชุม บ้านนายถึก โฮมสเตย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Location (Map)

Unnamed Road, ตำบล คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events