เข้าร่วมประชุมประเด็นเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติการ(สภากาแฟ)

02

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯและผู้อำนวยการวาสนา  สงวนทรัพย์ เข้าร่วมประชุมประเด็นเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติการ(สภากาแฟ) ณ ห้องประชุมสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Location (Map)

ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events