ผู้แทนครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

1

ผู้แทนครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events