ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่างวันทีึ่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

Location (Map)

924 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events