เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้ามาเก็บแบบสอบถามกลุ่มเสี่ยงด้านเอดส์

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้ามาเก็บแบบสอบถามกลุ่มเสี่ยงด้านเอดส์

 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้ามาเก็บแบบสอบถามกลุ่มเสี่ยงด้านเอดส์ ระดับชั้นปวช.2 ประจำปี2560

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events