ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จำนวน 3 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

Location (Map)

ถนน ศุขประยูร ตำบล คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events