จัดกิจกรรม Concert ร่วมต่อต้านยาเสพติด

จัดกิจกรรม Concert ร่วมต่อต้านยาเสพติด

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม Concert ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดย วงฟรุ้งฟริ้ง ดนตรีจิตอาสา  ด้วยการใช้ดนตรีเข้าไปเป็นสื่อ นำเสนอเพลงที่ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด ชักชวนเยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events