จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.วันดี ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวรการแปลงยาว

จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.วันดี ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวรการแปลงยาว

คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษา ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้ จัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผอ.วันดี ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวรการแปลงยาว ณ ร้านอาหารแม่ประเทือง อ.แปลงยาว

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events