วันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

วันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

คณะครู และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีพิธีเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดิน องค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events