ร่วมงานวันเกิดเจ้าองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

ร่วมงานวันเกิดเจ้าองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2561 ได้จัดพิธีเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดินและองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  โดยมีนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีพณิชย์ ศิริพละ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา พันเอกทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ คณะกรรมการดำเนินงานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Location (Map)

16 ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events