นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนจบภาคฝึกประสบการณ์ ณ ซี.พี.ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

Location (Map)

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events