ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561

ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561

ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดการเต้น (Cover Dance) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ"อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและบุคคลในครอบครัว" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา

Location (Map)

ถนนสิริโสธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events