ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน โดยมีการจัดฐานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา ฐานการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฐานผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานอาหารไทย และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา  

Location (Map)

ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events