ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และครอบครัว

ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และครอบครัว

​นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และครอบครัว จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.ฉะเชิงเทรา

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events