โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ "บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน"

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ "บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน"

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ "บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศในการทำงาน" โดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวกและสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จด้วยดี ณ ห้องประชุมพรทิพย์โรงเรียนศรีวรการ  

Location (Map)

66 ซอย ศรีโสธรตัดใหม่ 6 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events