สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ E - Learning

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ E - Learning

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ E - Learning  ให้กับคณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ระหว่างวันที่ 8-9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะครูสามารถนำระบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events