ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 17 กันยายน  2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช

Location (Map)

97/8 Pattanakarn-kukwang Road,, Muang, นครศรีธรรมราช 80000 ไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events