การประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก และปาฐกถาพิเศษ

การประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก และปาฐกถาพิเศษ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำโดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก และปาฐกถาพิเศษ "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events