โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 "หลักสูตร E-Commerce" ระหว่างวันที่ 16-20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 "หลักสูตร E-Commerce" ระหว่างวันที่ 16-20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 "หลักสูตร E-Commerce" ระหว่างวันที่ 16-20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve, New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 และผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปต่อยอดพัฒนา ประยุกต์ เพื่อปรับการดำเนินการของกิจการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events