การเรียนการสอนแบบ Edutainment โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

การเรียนการสอนแบบ Edutainment โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

​การเรียนการสอนแบบ Edutainment โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยการใช้เกมจำลองการทำธุรกิจ (Business Strategy Game) เป็นเกมจำลองการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลกเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ผู้เรียนสร้างแบบจำลองธุรกิจเพื่อบริหารบริษัทผลิตรองเท้ากีฬา จำหน่ายไปยังทั่วโลก เสมือนเป็น CEO บริหารจัดการตั้งแต่ตั้งนโยบายการผลิต ไปจนถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภค และบริษัทสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมที่จำลองขึ้นมา

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events