กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนนเสียง

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events