​ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม

​ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม

​ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม:การอบรมมารยาทงามตามแบบไทย รุ่น 1-2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยสู่สังคมเป็นสุข ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า

Location (Map)

ถนนฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events