ร่วมโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ร่วมโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ม.พชร วรศิลป์ เข้าร่วมโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

Location (Map)

4028 ตำบล แหลมผักเบี้ย อำเภอ บ้านแหลม เพชรบุรี 76100 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events