ผู้แทนครูนำนศ.ระดับปวส.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก ยื่นเอกสารการขอฝึกลงร้าน 7-11 รับเสื้อ รับบัตรประจำตัว พร้อมกับอบรมการเตรียมพร้อมก่อนลงร้าน

ผู้แทนครูนำนศ.ระดับปวส.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก ยื่นเอกสารการขอฝึกลงร้าน 7-11 รับเสื้อ รับบัตรประจำตัว พร้อมกับอบรมการเตรียมพร้อมก่อนลงร้าน

ผู้แทนครูนำนศ.ระดับปวส.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก ยื่นเอกสารการขอฝึกลงร้าน 7-11 รับเสื้อ รับบัตรประจำตัว พร้อมกับอบรมการเตรียมพร้อมก่อนลงร้าน จาก HR สำนักความร่วมมือฯ ผู้จัดการอาวุสโสดูแลเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานย่อย บ.CP ALL 7-11 แยกตะวันออกคอมเพล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events