อวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ

อวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ

วันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันฯ

เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเชาว์ จันทนา 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษเอกชน ฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบ

เข้าอวยพรปีใหม่ นายพรหมมินทร์ ศรีหมื่นไวย 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  


เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 


เข้าอวยพรปีใหม่ นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา


เข้าอวยพรปีใหม่ นางสาวณัฎฐวี ทองวิไลกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการฉะเชิงเทรา 

(ประธานชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา) 


เข้าอวยพรปีใหม่ นายภูกิจธัช สกุลศุภรัฐ ผู้จัดการบริษัท MSS CABLE NETWORK จังหวัดฉะเชิงเทรา 


เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 


เข้าอวยพรปีใหม่ นายบุญเชิด นางนงนุช ตันเจริญ กรรมการบริหารโรงเรียน


เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุรสิทธิ์ จันทราปัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญตา 


เข้าอวยพรปีใหม่ นางฐิติมา ฉายแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events