ผู้แทน​นักศึกษาร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ

ผู้แทน​นักศึกษาร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ

ผู้แทน​นักศึกษาร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ วิทยาลัยสาารพัดช่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Location (Map)

60 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events