เข้าร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนันสนุบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เข้าร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนันสนุบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  
เข้าร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนันสนุบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ เป็นประธานในพิธี

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events