การประชุมสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

การประชุมสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการได้จัดการประชุมสุถาบันฯประจำ เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านงานวิชาการ หรืองานกิจกรรม ร่วมไปถึงการเตรียมการสำหรับกิจกรรมงานต่างๆที่จะทำในอนาคต 


​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี้

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events